on 29.9.2022 in

Loading dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je minil.

Strokovni posvet za arhitekte in projektante o zelenem javnem naročanju z vidika uporabe lesa

04. Nov. 2021 @ 11:00 14:00

Direktorat za lesarstvo pri MGRT in SPIRIT Slovenija sta 4.11.2021 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v sodelovanju z Lesarskim grozdom in Združenjem lesne in pohištvene industrije pri GZS, SRIP PSIDL, organizirala Strokovni posvet za arhitekte in projektante o zelenem javnem naročanju z vidika uporabe lesa. Dogodek je povezoval Bernard Likar.

Aktualna uredba o zelenem javnem naročanju, postavlja pred investitorje pa tudi arhitekte in projektante izzive, s kakšnimi materiali, konstrukcijami / sistemi in prijemi je možno zadostiti kriterijem najmanj 30% deleža lesa v različnih javnih zgradbah, 80% deleža lesa v stavbnem pohištvu in 55% v protihrupnih cestnih ograjah. Strokovni posvet je ponudil nekatere odgovore in rešitve podprte z izkušnjami ter primeri dobrih praks. Tovrstno znanje in izkušnje bodo v naslednjih letih vse bolj dragocene in iskane, saj je uredba del zakonodaje usmerjene v zmanjševanje našega vpliva na klimatske spremembe.

Posnetek razvojnega dne si lahko ogledate na povezavi TUKAJ.

Pozdravni nagovori
– Andrej Čuš, državni sekretar, MGRT
– Danilo Anton Ranc, MGRT, Generalni direktor, Direktorat za lesarstvo pri MGRT
– Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija
– Maja Marinček, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo

Strokovna predavanja in primeri dobrih praks
– Maja Marinček, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo, predstavitev Uredbe o zelenem javnem naročanju v povezavi s uporabo lesa
– dr. Jure Kotnik, Arhitektura Jure Kotnik, Izzivi zelenega javnega naročanja z vidika lesene arhitekture
– dr. Bruno Dujič, CBD d.o.o., Konstrukcije in tehnike gradnje z lesom za doseganje zahtev ZeJN
– Mojca Gregorski, arh., Izkušnje arhitekta z uporabo ZeJN pri lesenih stavbah

Rešitve proizvajalcev lesenih stavb in opreme z vidika zahtev ZeJN
– Janko Trebše, Marles Hiše d.o.o.
– Marko Lukić, Lumar IG d.o.o.
– dr. Tina Špegelj, Rihter d.o.o.

Andrej Čuš, državni sekretar, MGRT

Andrej Čuš, državni sekretar, MGRT je uvodoma izpostavil; »Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo si dolgo časa prizadevali, da bi bile v Uredbo o zelenem javnem naročanju ponovno uvrščene javne stavbe ter da bi se še razširila na druge predmete. Letos nam je to končno uspelo in je tako določen delež lesa ali lesnih tvoriv poleg v javnih stavbah obvezen tudi v stavbnem pohištvu in v protihrupnih cestnih ograjah.«

Danilo Anton Ranc, MGRT, Generalni direktor, Direktorat za lesarstvo pri MGRT

Danilo Anton Ranc, Generalni direktor, Direktorat za lesarstvo pri MGRT je dejal; »Vidimo torej trend vse pogostejšega odločanja za gradnjo zasebnih lesenih hiš, z doslednim izvajanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju pa pričakujemo, da se bo povečala raba lesa tudi pri gradnji in prenovi javnih stavb. To bo pozitivno vplivalo na povečanje deleža doma predelanega lesa in posledično zmanjšanje izvoza nepredelane hlodovine, za kar si še posebej prizadevamo.«

Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija

dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT Slovenija je povedal da je »Strateški potencial rabe lesa v sodobni arhitekturi izjemen, saj je kot gradbeni material trajnosten, naraven, privlačen in funkcionalen. Omogoča napredne arhitekturne rešitve in ustvarja visoko kakovostno bivanjsko okolje. Lesena gradnja namreč ni samo trenutna smernica, temveč predstavlja izjemno okoljsko, socialno in gospodarsko priložnost. Verjamem, da bo regulativa in zakonodaja s področja zelenega javnega naročanja dodatno spodbudila lesno predelovalno industrijo in razvoj zelenih tehnologij. Les lahko kot naraven in obnovljiv material bistveno pripomore k postopnemu prehodu v trajnostno, zeleno in lokalno gospodarstvo.«

Strokovni predavatelji so osvetlili zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju z različnih zornih kotov, tako zakonodajalca, arhitektov pa tudi projektantov in izvajalcev.

Maja Marinček, Direktorat za javno naročanje, MJU
dr. Jure Kotnik, Arhitektura Jure Kotnik
dr. Bruno Dujič, CBD d.o.o.
Mojca Gregorski, arh., Kontra arhitekti

Proizvajalci lesenih stavb in opreme so arhitektom in projektantom nazorno predstavili raznovrstne rešitve z vidika zahtev ZeJN.

Janko Trebše, Marles hiše d.o.o.
Marko Lukić, Lumar IG d.o.o.
dr. Tina Špegelj, Rihter d.o.o.
Bernard Likar, Lesarski grozd

Udeleženci dogodka so izpostavili, da je trenutna Uredba o zelenih javnih naročilih zelo dober korak proti večjem prispevku lesa k blaženju klimatskih sprememb, bi pa lahko bila tudi bolj ambiciozna, saj današnja tehnologija gradnje z lesom omogoča višje deleže lesa v stavbah. Pri tem je smiselno razmisliti tudi o večjem deležu lesa domačega porekla, saj bi tako dosegli še večji prispevek k nižjemu ogljičnemu odtisu ter nacionalni ekonomiji. Podpreti bi bilo potrebno domače inovacije in produkte na področju gradnje z lesom ter promovirati domače znanje, saj imamo na te področju v Sloveniji že precej odličnih arhitekturnih ter inženirskih dosežkov.

Bernard Likar iz Lesarskega grozda pa je na začetku dogodka dejal; “Uporaba lesa je v samem srcu Zelenega dogovora Evropske komisije, kamor spada tudi večja uporaba lesa v javnih stavbah, katero v Sloveniji spodbuja Uredba o zelenem javnem naročanju. Arhitekti in projektanti, izvajalska podjetja ter seveda javni investitorji morajo zato imeti dovolj znanja o pravilni uporabi in koristih lesa. Les ima namreč izjemne lastnosti, s katerimi lahko zagotavljamo tako ugoden vpliv na uporabnike stavb kot tudi tehnične zahteve za trajnostno, potresno in požarno varno ter energetsko učinkovito gradnjo. Poleg trga pa njegova uporaba prispeva k blažitvi klimatskih sprememb, saj za časa njegove uporabe skladišči CO2.«


Aktivnost je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktorat za lesarstvo.