PROJEKTI

Lesarski grozd se aktivno vključuje v mednarodne in domače razvojne projekte, ki so v direktno ali indirektno korist članstva:


DRWO 4.0 (2024 – 2025)

Razvoj modela transformacije lesne industrije Podonavske regije v industrijo 4.0.


FLIER (2023-2025)

Razvoj novega učnega načrta za krožne oblikovalce pohištva v podporo sektorju pohištva pri krožnem prehodu.


KOCles 4 (2023-2024)

Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 4.0 bo zviševal usposobljenosti zaposlenih v lesarskih podjetjih, podprl doseganje njihove večje konkurenčnosti, izmenjavo znanj ter dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra in širše.


Albania TA (2023-2024)

Spodbujanje trajnostnega razvoja v albanskem lesenem sektorju z krepitvijo poslovne konkurenčnosti in usposabljanji.


CRP DigLES 5.0 (2022-2023)

Študija kadrovskih potreb v lesni industriji s predlogi za posodobitev izobraževanja in povečanje privlačnosti lesarskih poklicev.


KOCles 3.0 (2021-2022)

Projekt je namenjen vzpostaviti in delovanju kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu 3.0, ki bo zviševal usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva, podprl doseganje njihove večje konkurenčnosti in izmenjavo znanj ter dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra in širše.


FGOI (2021-2024)

Spodbujanje enotnega trga EU, vstop na trge tretjih držav.


LIFE podnebne vrednostne verige (2021-2024)

Vzpostavitev podnebju prijaznih lesno-predelovalnih verig dodane vrednosti za zmanjšanje emisij ogljika in podpora novemu zelenemu dogovoru.


ALLVIEW CoVE – Mreža odličnosti (2020-2024)

Vzpostavitev evropske platforme za poklicno usposabljanje v pohištvenem in lesnem sektorju. VIDEO


CRP – Gozdno lesna veriga (2020-2023)

Izboljšanje konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige v kontekstu podnebnih sprememb in prehoda v nizko-ogljično družbo.


TRIPLE WOOD (2018-2020)

Trajnostna kultura gradnje z lesom v alpskem prostoru. Sledite nam na FB.


Investicijski katalog gozdno-lesnega sektorja (2019)
CEE 17+1 ForestryProjekt vzpostavitve kataloga investicijskih priložnosti gozdno-lesnega sektorja.


SRIP PSiDL (2017-2026)
Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo na področju Pametne stavbe in dom z lesno verigo.


FORESDA (2017-2019)
Projekt podonavskega transnacionalnega programa, namenjen razvoju na lesu temelječih čez-sektorskih verig dodane vrednosti za pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti v podonavski regiji.


IQ DOM (2016-2019)
RRI program ESRR in RS v sklopu JR »RRI v verigah in mrežah vrednosti”, namenjen razvoju na področju inteligentnega doma nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu.


KOCles 2.0 (2016-2018)
Projekt je namenjen vzpostaviti in delovanju kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu 2.0, ki bo zviševal usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge. Poseben poudarek je dan uvajanju dizajn managementa v podjetja partnerje.


ECO-SILENTWOOD (2015-2017)
Mednarodni projekt Obzorje 2020, s ciljem razviti stroškovno kompetenčna ekološka zvočno-izolativna vrata za notranjo uporabo.


WINTHERWAX (2015-2017)
Mednarodni projekt Obzorje 2020, s ciljem razviti leseno okno izdelano iz termično modificiranega lesa smreke z visoko učinkovitim premazom na osnovi voska ter izvesti testiranje tako okna kot tudi fasadnih elementov v naravnem in umetnem okolju.


FURNIT-SAVER (2015-2016)
Mednarodni projekt Obzorje 2020, z namenom razvoja IT programa v podporo trženju pohištva individualiziranega s uporabo pametne razširjene in virtualne resničnosti.


RENEW SCHOOL (2014-2017)
Mednarodni projekt IEE, z namenom spodbujanja uporabe ustreznih orodij, tehnologij in ukrepov s ciljem obnove šolskih stavb na najvišji, skoraj nič energijski standard.


ReWoBioRef (2014-2017)
Mednarodni projekt WoodWisdom Era-net+, z namenom mobilizacije in uporabe odsluženega lesa v biorafinerijskih procesih za predelavo lignoceluloznih surovin.


KoC LES (2013-2015)
Projekt ESS in RS, namenjen vzpostaviti potrebne infrastrukture, organizacije in modela delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bo osnova za trajni sistem panožnega usposabljanja, v prvi vrsti za partnerje KoC LES pa tudi za druga panožna podjetja.


NEXT1KOAT (2013-2016)
Mednarodni projekt 7.OP, namenjen razvoju novih 1K PU vodnih premazov na osnovi morskih alg za široko možnostjo aplikacije.


FREEFOAM (2013-2016)
Mednarodni projekt 7.OP, namenjen razvoju novega postopka proizvodnje PU pene z znižanjem koncentracije prostega izocianata z uporabo tehnologije funkcionalne mikrokapsulacije izocianata.


ID:WOOD (2012-2014)
Mednarodni projekt SEE Programa, namenjen krepitvi institucionalnih zmogljivosti in mreženja za povečanje uporabe lesa v regiji JV Evrope.


RC31, Razvojni center kreativne pohištvene industrije (2011-2014)
Projekt RCSG, namenjen vzpostavitvi in delovanju razvojnega centra na področju kreativne pohištvene industrije.


ECOVARN (2010-2013)
Mednarodni projekt 7.OP, namenjen razvoju novih vodnih 2K premazov nove generacije za specialno površinsko obdelavo pohištva.


SILENTWOOD (2010-2013)
Mednarodni projekt 7.OP, namenjen razvoju vratnih kril z visoko zvočno izolativnostjo. Projekt je Evropska komisija uvrstila med uspešne primere projektov – več TUKAJ


CRP LES (2010-2013)
Raziskovalni projekt CRP, Možnosti za prestrukturiranje slovenske lesne industrije.


IN2WOOD (2010-2013)
Mednarodni 7.OP projekt, namenjen razvoju evropske mreže gozdno-lesarskih grozdov.


HCHOlessWOOD (2010-2012)
CORNET Era-net program, Projekt namenjen razvoju lesnih kompozitov z nizko vsebnostjo formaldelhida.


MRS SI-SRB lesarji (2010-2011)
Mednarodno razvojno sodelovanje, Projekt namenjen podpori srbski lesnopredelovalni industriji pri prodoru na mednarodni trg.


Inovacijsko vozlišče TRInet (2009-2010)
Projekt INO09/INO10, namenjen formiranju inovacijskega vozlišča – Tehnološki center PoliEko, Slovenski gradbeni grozd, Lesarski grozd in Gradbeni inštitut ZRMK za povezavo interdisciplinarnega znanja v skupne projekte, ki bodo omogočali tehnološki razvoj.


KnowFORwood (2008-2010)
Mednarodni LdV projekt, namenjen razvoju trajnega sistema usposabljanja lesnopredelovalne panoge.


VOClessWOOD (2008-2010)
Mednarodni CORNET Era-net projekt, namenjen podpori lesnopredelovalnim podjetjem pri zmanjševanju emisij hlapnih organskih snovi.


WoodWisdom-Net 2 (2009-2012)
Mednarodni Era NEt program, namenjen povezovanju raziskovalcev ter nacionalnih raziskovalnih programov s področja gozdarstva, lesarstva in papirništva.


HOJA-SMER (2009)
Projekt sofinanciran s strani MVZT, namenjen razvoju in proizvodnji eko lesenih lepljencev za nizkoenergijsko gradnjo.


E! 3558 EUREKA Elisa (2007-2010)
Mednarodni EUREKA projekt, namenjen razvoju inovativnih elektromotornih vreten in vpenjalnih sistemov za lesnoobdelovalne stroje.


HOS-ARRS (2005-2008)
Projekt sofinanciran s strani ARRS, namenjen sintezi veziv in razvoj novih premaznih sistemov z nizko vrednostjo HOS za lesno industrijo.


InnovaWood EDU (2006-2008)
Mednarodni LdV projekt, namenjen razširjanju dobrih praks vseživljenskega učenja v gozdarsko-lesarski panogi preko InnovaWood mreže.


I-Model (2004-2007)
Mednarodni LdV projekt, namenjen krepitvi konkurečnosti lesno predelovalne industrije v EU, in sicer na podlagi uvedbe strategije managementa inovativnosti v podjetja.


WOODISM (2004-2007)
Mednarodni ETI projekt, namenjen podpori vključevanju MSP v EU projekte.


Holz – Zukunftsregion
Projekt vzpostavitve Evropske lesne regije prihodnosti (Avstrijska Koroška, Štajerska in Gradiščanska, Slovenija, Hrvaška, Madžarska).