ČLANI GROZDA

PODJETJA
Pohištvena in lesno predelovalna podjetja, vključena v grozd, so podjetja z bogato tradicijo in dobro poznana v slovenskem prostoru. Njihov proizvodni program zajema večino lesarskih izdelkov, od žagarskih, stavbnega pohištva do širokega spektra pohištva.

USTANOVE
Delovanja grozda si ni mogoče zamišljati brez dejavnega delovanja raziskovalnih in izobraževalnih ustanov. Skupno raziskovalno delo in prenos znanja v prakso je namreč temelj delovanja grozda. Vključenost Gospodarske zbornice Slovenije pa omogoča dobro povezanost s celotno lesno panogo.