By on 27.11.2021 in

  1. dogodki
  2. SRIP PSiDL
Danes

On-line strokovna delavnica novi materiali v gradnji z lesom

Neprestano usposabljanje kadrov ter stalo nadgrajevanje njihovega znanja je ključno za njihov razvoj s tem pa tudi krepitev konkurenčnosti ter razvojnega potenciala vsakega podjetja. V ta namen je SRIP PSiDL, pristopil k oblikovanju programa krajših on-line usposabljanj/delavnic fokusiranih na nove tehnologije, materiale na področju lesene gradnje, projektiranja/oblikovanja, interierja, mehkih specialističnih znanj in podobno.Prva strokovna delavnica, […]

Webinar »Digitalna preobrazba za lesarje – zakaj in kako«

Podjetja imajo še ogromno neizkoriščenega potenciala na področju digitalizacije, ki lahko dvigne produktivnost in konkurenčnost. Tudi lesarji niso izjeme. Digitalne veščine so ključnega pomena, da podjetje v celoti izkoristi potencial digitalnih tehnologij, pri čemer pa poglavitno vlogo igra dobro zastavljena strategija digitalne preobrazbe in uspešno izvedeni digitalni projekti, kot na primer e-poslovanje s poslovnimi partnerji, […]