By on 27.11.2021 in

  1. dogodki
  2. Ostalo

Views Navigation

Dogodek Views Navigation

Danes

Strokovni posvet – »Kako z uporabo lesa znižati emisije toplogrednih plinov«

Direktorat za lesarstvo pri MGRT ter SPIRIT Slovenija sta 2. marca 2021 organizirala on-line strokovni posvet »Kako z uporabo lesa znižati emisije toplogrednih plinov«. Posvet je bil namenjen predstavitvi izhodišč za pripravo strategije lesarstva v luči finančne perspektive 2021-2027: Kako izkoristiti potencial lesa in lesne industrije za uresničitev trajnostnega razvojnega preboja? Poleg uvodnih nagovorov in […]

Webinar »Digitalna transformacija ter mentorstvo«

Digitalna transformacija je sistemska vpeljava inovativnih strategij, ki s pomočjo novih IT tehnologij izboljšajo kupčevo izkušnjo in s tem posledično spremenijo obstoječe poslovne modele in pridobijo (dolgoročno) konkurenčno prednost za podjetje. Zgolj digitalizacija obstoječih storitev/procesov ni digitalna transformacija, je pa običajno vsaj zametek.Digitalne veščine so pri tem ključnega pomena, da podjetje v celoti izkoristi potencial […]

Webinar “Inoviranje, inovacijska kultura in inovacijske strategije – Zakaj in kako naj podjetje inovira?”

Le nekatera lesarska podjetja imajo konkretno opredeljene razvojne strategije, še manj inovacijske. Večina razvojnih ekip v podjetjih tudi ni strogo usmerjena v razvoj in inovacije ampak v reševanje tehnoloških problemov in manjše stalne izboljšave. Inovacija je bolj kot kdaj koli prej ključna za rast, pridobivanje in ohranitev konkurenčne prednosti ter ustvarjanje vrednosti za delničarje na […]

Drugi Dan slovenskega lesarstva

9. junija 2021 je bil v Cankarjevem domu izveden drugi Dan slovenskega lesarstva. Gre za osrednji medijski ter poslovno-strokovni dogodek slovenske lesarske panoge, kjer so bili izpostavljeni ključni izzivi Slovenske in Evropske lesarske panoge ter podporne aktivnosti in ukrepi za razvoj lesarstva in preskok v smeri zelene in digitalne prihodnosti. Uvodni nagovore so imeli:• Zdravko […]

9. Razvojni dan gozdno lesnega sektorja

MGRT Direktorat za lesarstvo in SPIRIT Slovenija sta 16.6.2021 v sodelovanju z Lesarskim grozdom, Združenjem lesne in pohištvene industrije pri GZS, SRIP PSIDL, UL Biotehniško fakulteto in društvom lesarjev Slovenije organizirala 9. Razvojni dan gozdno - lesnega sektorja v okviru Dnevov slovenskega lesarstva. Dogodek je povezoval dr. Aleš Ugovšek. Dogodek so pozdravili:• Danilo Anton Ranc, generalni […]

Delavnica KROŽNA EKONOMIJA – kako se jo lotiti?

28. septembra 2021, je bila na GZS, Ljubljana, izvedena aktualna delavnica na temo uvajanja krožne ekonomije v hibridni obliki, ki je poleg digitalizacije ena glavnih razvojnih smernic za podjetja v naslednjih letih. Delavnice se je udeležila vrsta podjetij partnerjev pa tudi podjetja izven partnerstva. Delavnica je bila organizirana s podporo programa Towards Green Transition Facility, […]

Strokovni posvet za arhitekte in projektante o zelenem javnem naročanju z vidika uporabe lesa

Direktorat za lesarstvo pri MGRT in SPIRIT Slovenija sta 4.11.2021 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v sodelovanju z Lesarskim grozdom in Združenjem lesne in pohištvene industrije pri GZS, SRIP PSIDL, organizirala Strokovni posvet za arhitekte in projektante o zelenem javnem naročanju z vidika uporabe lesa. Dogodek je povezoval Bernard Likar. Aktualna uredba o zelenem javnem […]