Znanje – naša priložnost

Znanje – naša priložnost

on 15.12.2013 in Slide

V današnjem svetu, znanje postaja odločujoči dejavnik razvoja in konkurenčnosti.

Raziskovalno delo, inovacije, usposabljanje in doseganje sinergij na različnih področjih so, poleg sodobnih tehnologij,  najpomembnejša orodja za pospešen razvoj podjetij v sodobna, na znanju temelječa podjetja, sposobna konkurirati na svetovnem trgu.