PROJEKTI

Lesarski grozd se aktivno vključuje v mednarodne in domače razvojne projekte, ki so v direktno ali indirektno korist članstva:

Triplewood-logo
Trajnostna kultura gradnje z lesom v alpskem prostoru.

Sledite nam na

CEE 17+1 ForestryProjekt vzpostavitve kataloga investicijskih priložnosti gozdno-lesnega sektorja.

SRIP-logo
Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo na področju Pametne stavbe in dom z lesno verigo.

FORESDA-logoProjekt podonavskega transnacionalnega programa, namenjen razvoju na lesu temelječih čez-sektorskih verig dodane vrednosti za pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti v podonavski regiji.

IQ DOM-logoRRI program ESRR in RS v sklopu JR »RRI v verigah in mrežah vrednosti”, namenjen razvoju na področju inteligentnega doma nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu.

KOCles2-logoProjekt je namenjen vzpostaviti in delovanju kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu 2.0, ki bo zviševal usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge. Poseben poudarek je dan uvajanju dizajn managementa v podjetja partnerje.

eco-silentwoodMednarodni projekt Obzorje 2020, s ciljem razviti stroškovno kompetenčna ekološka zvočno-izolativna vrata za notranjo uporabo.

Logo-WINTHERWAXMednarodni projekt Obzorje 2020, s ciljem razviti leseno okno izdelano iz termično modificiranega lesa smreke z visoko učinkovitim premazom na osnovi voska ter izvesti testiranje tako okna kot tudi fasadnih elementov v naravnem in umetnem okolju.

Logo_FurnITA_200pxMednarodni projekt Obzorje 2020, z namenom razvoja IT programa v podporo trženju pohištva individualiziranega s uporabo pametne razširjene in virtualne resničnosti.

Logo_RSMednarodni projekt IEE, z namenom spodbujanja uporabe ustreznih orodij, tehnologij in ukrepov s ciljem obnove šolskih stavb na najvišji, skoraj nič energijski standard.

rewobiorefMednarodni projekt WoodWisdom Era-net+, z namenom mobilizacije in uporabe odsluženega lesa v biorafinerijskih procesih za predelavo lignoceluloznih surovin.

KOCles-logo-250-46Projekt ESS in RS, namenjen vzpostaviti potrebne infrastrukture, organizacije in modela delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bo osnova za trajni sistem panožnega usposabljanja, v prvi vrsti za partnerje KoC LES pa tudi za druga panožna podjetja.

N1K-logo-250-78Mednarodni projekt 7.OP, namenjen razvoju novih 1K PU vodnih premazov na osnovi morskih alg za široko možnostjo aplikacije.

Freefoam-logo-250-67Mednarodni projekt 7.OP, namenjen razvoju novega postopka proizvodnje PU pene z znižanjem koncentracije prostega izocianata z uporabo tehnologije funkcionalne mikrokapsulacije izocianata.

IDWOOD-logo-250-64Mednarodni projekt SEE Programa, namenjen krepitvi institucionalnih zmogljivosti in mreženja za povečanje uporabe lesa v regiji JV Evrope.

RC31-logo-250-85Projekt RCSG, namenjen vzpostavitvi in delovanju razvojega centra na področju kreativne pohištvene industrije.

Ecovarn-logo-250-53Mednarodni projekt 7.OP, namenjen razvoju novih vodnih 2K premazov nove generacije za specialno površinsko obdelavo pohištva.

Silentwood-logo-250-61Mednarodni projekt 7.OP, namenjen razvoju vratnih kril z visoko zvočno izolativnostjo. Projekt je Evropska komisija uvrstila med uspešne primere projektov – več TUKAJ

Raziskovalni projekt CRP, Možnosti za prestrukturiranje slovenske lesne industrije.

IN2WOOD-logo-198-90Mednarodni 7.OP projekt, namenjen razvoju evropske mreže gozdno-lesarskih grozdov.

HCHOlessWOOD-logo-250-88CORNET Era-net program, Projekt namenjen razvoju lesnih kompozitiv z nizko vsebnostjo formaldelhida.

scenetcluster-logo-250-51Mednarodno razvojno sodelovanje, Projekt namenjen podpori srbski lesnopredelovalni industriji pri prodoru na mednarodni trg.

TRInet-logo-218-71Projekt INO09/INO10, namenjen formiranju inovacijskega vozlišča – Tehnološki center PoliEko, Slovenski gradbeni grozd, Lesarski grozd in Gradbeni inštitut ZRMK za povezavo interdisciplinarnega znanja v skupne projekte, ki bodo omogočali tehnološki razvoj.

knowforwood_logo-250-88Mednarodni LdV projekt, namenjen razvoju trajnega sistema usposabljanja lesnopredelovalne panoge.

VOCLESS-logo-250-197Mednarodni CORNET Era-net projekt, namenjen podpori lesnopredelovalnim podjetjem pri zmanjševanju emisij hlapnih organskih snovi.

woodwisdom-logo-200-151Mednarodni Era NEt program, namenjen povezovanju raziskovalcev ter nacionalnih raziskovalnih programov s področja gozdarstva, lesarstva in papirništva.

Projekt sofinanciran s strani MVZT, namenjen razvoju in proizvodnji eko lesenih lepljencev za nizkoenergijsko gradnjo.

eureka-elisa-logo-250-529Mednarodni EUREKA projekt, namenjen razvoju inovativnih elektromotornih vreten in vpenjalnih sistemov za lesnoobdelovalne stroje.

Projekt sofinanciran s strani ARRS, namenjen sintezi veziv in razvoj novih premaznih sistemov z nizko vrednostjo HOS za lesno industrijo.

IWedu-logo-250-122Mednarodni LdV projekt, namenjen razširjanju dobrih praks vseživljenskega učenja v gozdarsko-lesarski panogi preko InnovaWood mreže.

imodel-logo-250-116Mednarodni LdV projekt, namenjen krepitvi konkurečnosti lesno predelovalne industrije v EU, in sicer na podlagi uvedbe strategije managementa inovativnosti v podjetja.

woodism-logo-250-54Mednarodni ETI projekt, namenjen podpori vključevanju MSP v EU projekte.

Projekt vzpostavitve Evropske lesne regije prihodnosti (Avstrijska Koroška, Štajerska in Gradiščanska, Slovenija, Hrvaška, Madžarska).