Proizvodi – naša konkurenčnost

Proizvodi – naša konkurenčnost

on 14.12.2013 in Slide

Dostop do obilnih virov lastne surovine, lesnopredelovalni industriji omogoča izredno pospešen znanstveni, tehnološki in netehnološki (novi pristopi v arhitekturi, oblikovanju in trženju) razvoj v enaindvajsetem stoletju.

Visoko dodano vrednost dosegajo na lesu temelječi izdelki in materiali, ki nadomeščajo »klasične«, energetsko ali snovno potratne. V zadnjem času postajajo zgradbe, skupaj z opremo, vedno bolj zahtevni, »high – tech« izdelki.

Lesnopredelovalna industrija tako postaja vedno pomembnejši dejavnik sodobnih ambientov, kar ji daje izjemne razvojne možnosti, v sodelovanju z oblikovanjem in najmodernejšimi tehnologijami.