on 16.8.2022 in

Danes

Mednarodna konferenca European Circular Construction Alliance

SGG Ljubljana

12. januarja seje Lesarski grozd udeležil mednarodne konference European Circular Construction Alliance kjer smo predstavili dva RR projekta obzorja 2020 v katerih smo vključeni: ECO-SILENTWOOD in WinTherWax. Potekali so tudi pogovori med udeleženci glede skupnih projektov z fokusom na krožnem, zelenem gospodarstvu in podpori izvozu.