MREŽA

 • Združenje grozdov in tehnoloških mrež pri GZS
  Poslanstvo združenja je ustvariti ugodno okolje in klimo za sodelovanje, povezovanje in dialog med vsemi nosilci razvoja, podjetji, razvojno raziskovalnimi institucijami, nosilci izobraževanja, kapitalom in državo.
 • Furniture and Woodworking Cluster Partnership
  Evropska mreža lesarskih grozdov ustanovljena z namenom oblikovanja skupnih poslovno/razvojnih priložnosti in izmenjavo izkušenj za razvoj in krepitev konkurenčnosti podjetij članov.
 • Društvo lesarjev Slovenije
  Samostojno stanovsko društvo. Glavna naloga društva je vzpodbujanje in ohranjanje ustvarjalnega in strokovnega razmišljanja ter skrb za popularizacijo lesarstva in izobraževanja na vseh področjih, ki so pomembna za razvoj lesarske stroke v Sloveniji.
 • Gozdarski inštitut Slovenije
  Javna raziskovalna ustanova nacionalnega pomena z obširnim raziskovalnim programom na področjih gozdne biologije, ekologije, gojenja gozdov ter prostorskih vidikov gozda in gozdne krajine.
 • Fakulteta za dizajn
  Samostojna visokošolska organizacija s študijem oblikovanja pohištva, notranje opreme, produktnega oblikovanja in design managementa.
 • Center odličnosti Innorenew COE
  Center odličnosti InnoRenew CoE je neodvisni raziskovalni inštitut, ustanovljen leta 2017 na podlagi projekta InnoRenew CoE. InnoRenew CoE se ukvarja z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso.
 • Zavod BIG
  Sinergije poslovnih, oblikovalskih in arhitekturnih praks za prihodnost.
 • Portal Lesena gradnja
  Portal lesena gradnja je namenjen vsem, ki jih zanima lesena gradnja. Nudi prostor za objavo prispevkov, ki so povezani z leseno gradnjo, ter s tem vzpodbuja tekočo problematiko in utemeljeno strokovno komunikacijo.
 • Prireditev ČAR LESA
  Glavni namen prireditve Čar lesa je promocija večje uporabe lesa. S prireditvami Čar lesa se predstavlja različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. Preko medijev se tudi informira širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.
 • Borza lesa
  Borza lesa je portal z malimi oglasi s področja lesa in lesnih materialov ter izdelkov, namenjen predvsem podjetjem in posameznikom, ki se ukvarjajo s lesom in lesnimi izdelki.
 • Konzorcij za les in oblikovanje
  Platforma za proaktivno povezovanje lesne verige s kreativnimi industrijami z namenom informiraja in izobraževanja stroke in z njo povezane subjekte.
 • LesWood
  Strokovna revija za lesarje.