Lesarski grozd

Zavod je neprofitna ustanova ustanovljena leta 1999 s strani 17 lesarskih podjetij in dveh ustanov, kot Razvojni center za lesarstvo. Leta 2003 je bil zavod preimenovan v Lesarski grozd.

Lesarski grozd povezuje tretjino zaposlenih v gozdarstvu in lesno predelovalni industriji v Sloveniji in najpomembnejše slovenske lesarske raziskovalne ustanove.

Skupaj sodelujemo v različnih projektih, ki jih izbiramo glede na potrebe podjetij. Skupni cilj vseh dejavnosti je izboljševanje konkurenčnosti članov grozda.

Od leta 2007, Lesarski grozd deluje povezano z Združenjem lesne in pohištvene industrije (ZLPI) pri GZS. ZLPI vodi panožno politiko in koordinacijo ter usklajuje interese članov s širšim okoljem, Lesarski grozd pa predstavlja operativno podporo uresničevanju panožnih ciljev.