IQ DOM

IQ DOM “Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu” (http://www.iq-home.si)

V okviru programa IQ DOM razvijamo tehnološke rešitve, ki bodo povezane med seboj tvorile “Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu”. Tak dom bo zgrajen iz človeku prijaznih naravnih materialov – zlasti lesa, ter bo hkrati predstavljal novo paradigmo na področju prilaganja človeku z neinvazivno umetno inteligenco. Značilnost razvitih tehnologij oziroma končnih gradnikov bo integracija, adaptivnost ter napredna, človeku prijazna inteligenca.

Program, sofinanciran v okviru Strategije pametne specializacije, združuje 25 meddisciplinarnih razvojnih projektov, ki pokrivajo tri stebre – lesno verigo s stavbnim delom, področje inteligentnih naprav ter inteligentnega upravljanja doma. Vsi trije stebri predstavljajo celoto zelenega inteligentnega doma, ki skrbi tako za ljudi, ki v njem živijo, kot za okolje, v katerem se nahaja. Razvoj umetne inteligence za upravljanje doma bo pomenil bistven preskok iz avtomatiziranega doma v človeku prilagodljiv samoučeči se dom. Sistem bo temeljil na uporabnikovem obnašanju, ki ga bomo spremljali skozi pametne naprave, vgrajene v domu in umetno inteligenco, ki bo uporabnikove navade posnemala in s tem poenostavila upravljanje doma ter hkrati še dodatno znižala porabo energije.

V okviru konzorcija je 26 partnerjev iz gospodarstva in raziskovalnih organizacij, katere koordinira GORENJE d.d.. Razvili bomo vrsto globalno prebojnih tehnologij, od razvoja izolativnih gradnikov na bazi nano delcev, alternativnih tehnologij magnetokaloričnega hlajenja, tehnologije nizkotemperaturnega pranja s kavitacijo, alternativne tehnologije Solid State gretja z mikrovalovi ter Thick filma za uporabo v gospodinjskih aparatih, sistemov za napredno upravljanje z energijo, sistemov povezljivosti ter uporabo umetne inteligence za upravljanje doma. Vzpostavljen bo tesen prenos znanj iz javnih raziskovalnih organizacij (JRO) v gospodarstvo. Pomemben bo tudi prispevek k trajnostnem razvoju z usmeritvijo v Life Cycle Analysis ter razvojem nekaterih naprednih rešitev na področju torefikacije, magnetokaloričnega hlajenja ter rešitvami z znatnimi energetskimi prihranki, s čimer bomo z realizacijo programa pustili sled na področju trajnostnega razvoja tudi na svetovni ravni.

Več o projektu

ENGLISH:

The IQ HOME programme develops technological solutions, which inter-connectivity forms an “Intelligent home of the new generation designed on smart appliances and wood”.

Such home is built from natural human-friendly materials – particularly wood, what also signifies a new paradigm in the area of adapting to humans with a non-invasive artificial intelligence. In the programme framework new solutions in the design of the entire home are foreseen.

The program consists of three main pillars; Advanced buildings with wood chain, Intelligent devices and Intelligent home management.
The main guide of the entire IQ HOME programme is sustainability, renewability, health, comfort, economy and safety. The end result and effect of the programme is a new generation of buildings based on an intelligent use of wood, artificial intelligence and advanced appliances, which triggers a crucial leap forward from an automated home to a self-learning home adapted to humans.
Among results of the programme is also a comprehensive solution of an Energy Management System (EMS) that focuses on the management and optimisation, and will at the same time be dynamically embedded in the energy consumption strategy of the wider environment (building, network, community, town, region), with which it interacts constantly. On the basis of results of harnessing the natural potential of wood and integrating new materials using nano materials and WPC into construction-connectable habitat systems, it will be possible to achieve greater mechanical resilience and energy consumption efficiency of buildings and homes.

Project leader: Gorenje gospodinjski aparati, d.d.
Partners: ALPLES, d.d., CBD d.o.o. COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d., ELGOLINE d.o.o., INTECH-LES, razvojni center, d.o.o., KOLEKTOR GROUP d.o.o., Lumar INŽENIRING d.o.o., ROBOTINA d.o.o., Roto d.o.o., Seltron d.o.o., SI.MOBIL telekomunikacijske storitve d.o.o., Strip’s d.o.o., ŠPICA international d.o.o., Institut “Jožef Stefan”, TECES, TERMO-TEHNIKA d.o.o., UP Inštitut Andrej Marušič, UL Biotehniška fakulteta, UL FGG, UL FE, UL FS, UM FGPA, UM FERI, UM FE, UM FKKT, Zavod Lesarski grozd.