Glavna področja našega dela

RR projekti in podpora razvoju v podjetjih

Usposabljanje podjetij

Internacionalizacija podjetij

Prenos znanja s povezovanjem RR in podjetij

Podpora pri krožni ekonomiji in digitalizaciji podjetij

Krepitev sektorske podporne mreže v korist podjetij