on 27.9.2022 in

Loading dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je minil.

Prvi Dan slovenskega lesarstva

11. Nov. 2020 @ 10:00 17:00

Premierni Dan Slovenskega lesarstva je potekal 11. novembra 2020, v celoti virtualno!

Gre za osrednji medijski ter poslovno-strokovni dogodek slovenske lesarske panoge, kjer so bili izpostavljeni ključni izzivi Slovenske in Evropske lesarske panoge ter podporne aktivnosti in ukrepi tako za omilitev posledic pandemije kot za preskok v smeri zelene in digitalne prihodnosti.

Na dogodku je bila poleg uvodnih mednarodnih govorcev in tematske okrogle mize, organizirana tudi vrsta spremljajočih delavnic ter aktivnosti za iskanje novih poslovnih priložnosti – mednarodni b2b sestanki in povezovanje raziskovalcev in podjetij.

Objave novice o Dnevu slovenskega lesarstva;

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

TV Ambenti

Uvodni nagovori
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja, SPIRIT Slovenija, javna agencija
Bogdan Božac, predsednik upravnega odbora, SRIP – PSIDL
Igor Milavec, direktor, Združenje lesne in pohištvene industrije, GZS
Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Dan slovenskega lesarstva – Uvodni predavanji

Evropski in svetovni trendi ter vloga lesa – kaj lahko pričakujemo?
Patrizio Antonicoli, CEI Bois, Evropska konfederacija lesnopredelovalne industrije

Program za pospeševanje lesne gradnje na Finskem
Petri Heino, Ministrstvo za okolje, Finska

Dan slovenskega lesarstva – Novinarska konferenca

Okrogla miza – »Priložnosti zelene industrije«

Ajda CUDERMAN, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Georgi BANGIEV, generalni direktor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor
Danilo Anton RANC, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Bogdan BOŽAC, Marles hiše d.o.o.
Velko GORTNAR, Alples d.d.
doc. dr. Iztok ŠUŠTERŠIČ, Univerza na Primorskem

Moderator okrogle mize: Dr. Črtomir Tavzes

Prvi sklop predavanj »Krožno, digitalno, pametno – priložnosti za lesarje«

Finančne spodbude za razvoj lesno predelovalne panoge
Darko Sajko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Krožno gospodarstvo in ekonomski učinki znižanja emisij CO2. Vloga dizajniranja za demontažo in povečanje rabe odsluženega lesa
Andreja Kutnar, InnoRenew CoE

Podpore podjetjem in podjetnikom pri digitalizaciji poslovanja na področju lesne industrije in trendi digitalizacije
Katja Mohar Bastar, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije

Uspešen vstop na trg ter prodajne prakse v času pandemije, virtualnega poslovnega povezovanja
Mateja Milost, Fimago d.o.o.

Sodobne prakse notranjega pohištva
Rok Barbič, Stilles d.o.o.

Sodobni pristopi digitalizacije v procesu proizvajanja pohištva
Velko Gortnar, Alples d.d.

Drugi sklop predavanj »Lesene stavbe za zeleno prihodnost – značilnosti in pravilni pristopi«

Vloga lesene gradnje pri zniževanju emisij CO2
prof. dr. Franc Pohleven, Društvo za zaščito lesa Slovenije

Kako preprečiti razkroj lesa
prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Les kot gradbeni material: tehnologije, inovativni produkti, lesni kompoziti
Bruno Dujić, CBD d.o.o.

Prednosti uporabe lesa v stavbah in zagotavljanje kakovosti izvedbe
Iztok Šušteršič, InnoRenew CoE

Les – Zdravje in bivalno ugodje – vpliv lesa na zdravje uporabnikov stavb
Sabina Jordan, Zavod za gradbeništvo Slovenije

Podelitev 3. nacionalne nagrade za »NAJ LESENO GRADNJO 2020«

Brošura “NAJ LESENA GRADNJA 2020” z nagrajenci.

Sekcija lesnih strok pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je za svoje člane v okviru Dneva slovenskega lesarstva organizirala predavanji:

Certificiranje konstrukcijskega lesa: Kako se lotiti postopka pridobitve oznake CE?”
Ignacij Kregar, Bureau Veritas, d.o.o.

Kakšne prednosti prinašata ponudnikom lesnih izdelkov certifikata FSC in PEFC?
Peter Bele, Bureau Veritas, d.o.o.


Create green future with wood

Dogodek je organizirala SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorata za lesarstvo.