By on 26.9.2021 in

Views Navigation

Dogodek Views Navigation

Danes

Objavljen nov ALLVIEW video

Na mednarodnem projektu Erasmus+ ALLVIEW, katerega namen je vzpostavitev evropske platforme za poklicno usposabljanje v pohištvenem in lesnem sektorju, je bil pripravljen predstavitveni video, ki prikazuje vsebino dela na projektu ter ključne teme, ki jih pokriva. Projekt stremi k doseganju cijev: Umetna inteligenca se bo uporabljala za izboljšanje učenja za napovedovanje prihodnjih potreb delavcev v […]

Predstavitev spletne platforme UPBORE

Predstavitev je bila izvedena za skupino slovenskih podjetij, s področja gradnje in opreme objektov. Spletna platforma UPBORE je namenjena povezovanju investitorjev oz. real estate developers, arhitektov, izvajalcev, podizvajalcev in dobaviteljev na projektih gradnje in opreme objektov na evropskem trgu. Platforma omogoča hitro iskanje kompetentnih partnerjev za izvedbo projekta gradnje in opreme, do faze sklepanja pogodb. […]

Strokovni posvet – »Kako z uporabo lesa znižati emisije toplogrednih plinov«

Direktorat za lesarstvo pri MGRT ter SPIRIT Slovenija sta 2. marca 2021 organizirala on-line strokovni posvet »Kako z uporabo lesa znižati emisije toplogrednih plinov«. Posvet je bil namenjen predstavitvi izhodišč za pripravo strategije lesarstva v luči finančne perspektive 2021-2027: Kako izkoristiti potencial lesa in lesne industrije za uresničitev trajnostnega razvojnega preboja? Poleg uvodnih nagovorov in […]

Webinar »Digitalna transformacija ter mentorstvo«

Zoom

Digitalna transformacija je sistemska vpeljava inovativnih strategij, ki s pomočjo novih IT tehnologij izboljšajo kupčevo izkušnjo in s tem posledično spremenijo obstoječe poslovne modele in pridobijo (dolgoročno) konkurenčno prednost za podjetje. Zgolj digitalizacija obstoječih storitev/procesov ni digitalna transformacija, je pa običajno vsaj zametek.Digitalne veščine so pri tem ključnega pomena, da podjetje v celoti izkoristi potencial […]

Webinar “Inoviranje, inovacijska kultura in inovacijske strategije – Zakaj in kako naj podjetje inovira?”

Zoom

Le nekatera lesarska podjetja imajo konkretno opredeljene razvojne strategije, še manj inovacijske. Večina razvojnih ekip v podjetjih tudi ni strogo usmerjena v razvoj in inovacije ampak v reševanje tehnoloških problemov in manjše stalne izboljšave. Inovacija je bolj kot kdaj koli prej ključna za rast, pridobivanje in ohranitev konkurenčne prednosti ter ustvarjanje vrednosti za delničarje na […]

ALLVIEW Erasmus+ drugi sestanek partnerstva

3. junija je bil virtualno izveden drugi sestanek partnerstva na evropskem projektu ALLVIEW Erasmus+. Partnerji so pregledali izvajanje aktivnosti projekta v prvega pol leta izvajanja ter se dogovorili za aktivnosti v naslednjem obdobju. Cilj projekta ALLVIEW je posodobiti poklicno izobraževanje in usposabljanje z združevanjem partnerjev iz evropske lesne in pohištvene industrije. Projekt ALLIEW povezuje 22 […]

Drugi Dan slovenskega lesarstva

9. junija 2021 je bil v Cankarjevem domu izveden drugi Dan slovenskega lesarstva. Gre za osrednji medijski ter poslovno-strokovni dogodek slovenske lesarske panoge, kjer so bili izpostavljeni ključni izzivi Slovenske in Evropske lesarske panoge ter podporne aktivnosti in ukrepi za razvoj lesarstva in preskok v smeri zelene in digitalne prihodnosti. Uvodni nagovore so imeli:• Zdravko […]