on 2.10.2022 in

  1. dogodki
  2. ReWoBioRef projekt

Views Navigation

Dogodek Views Navigation

Danes

Prvi sestanek konzorcija ReWoBioRef projekta

Braunschweig Braunschweig

Na prvem sestanku projekta WoodWisdom ReWoBioRef so partnerji uskladili in zastavili aktivnosti. Cilj projekta je analizirati kemijsko sestavo lesnih ostankov ter jih ekonomsko ovrednotiti, predvideti njihovo možno uporabo v biorafinerijskih procesih in končni aplikaciji. V prihodnje bo namreč tovrstno znanje zelo koristno, saj se vse bolj uveljavlja t.im. bio-ekonomija.

Drugi sestanek konzorcija na projektu ReWoBioRef

UL BF Ljubljana

21. in 22. januarja 2015 je na Biotehniški Fakulteti, Oddelku za lesarstvo v Ljubljani potekal drugi sestanek konzorcija na projektu ReWoBioRef. Partnerji so pregledali napredek na projektu ter se dogovorili glede aktivnosti v naslednjem obdobju.

Tretji sestanek konzorcija na projektu ReWoBioRef v Helsinkih

Helsinki Helsinki

27. in 28. avgusta 2015 je na institutu VTT v Helsinkih, Finska, potekal tretji sestanek konzorcija na projektu ReWoBioRef. Partnerji so pregledali napredek na projektu kjer se nakazujejo zelo zanimivi rezultati ter se dogovorili glede aktivnosti v naslednjem obdobju.

Četrti sestanek konzorcija na projektu ReWoBioRef v Karlsruhe, Nemčija

Fraunhofer ICT Karlsruhe

4. in 5. februarja 2016 je na institutu Fraunhofer ICT v Karlsruhe, Nemčija, potekal četrti sestanek konzorcija na projektu ReWoBioRef. Partnerji so pregledali napredek na projektu kjer se raziskovalno delo že preveša v drugo polovico ter se dogovorili glede aktivnosti v naslednjem obdobju.

Posvet »Odslužen les – priložnosti in izzivi«

Kljub temu, da se v Evropi trenutno soočamo s presežki lesa, strokovnjaki v bližnji prihodnosti (2020 -2050) zaradi različnih dejavnikov povečevanja rabe lesa pričakujejo pomanjkanje te plemenite surovine. Zato odslužen les postaja vedno bolj pomemben vir surovin za proizvodnjo novih proizvodov, materialov in kemikalij. Les ima lahko več življenjskih krogov. Pri lesu lahko dosežemo dve […]

Zaključni sestanek na projektu ReWoBioRef v Marienfeldu v Nemčiji

Reiling Marienfeld

9. in 10. marca 2017 je v Marienfeldu v Nemčiji potekal zakjlučni sestanek mednarodnega projekta ReWoBioRef, katerega namen je raziskava možnih načinov predelave odsluženega lesa v produkte z visoko dodano vrednostjo. Projekt je uspešno razvil in pokazal vrsto učinkovitih postopkov predelave v lepila, penila in bioetanol.