on 2.10.2022 in

  1. dogodki
  2. ID:WOOD projekt

Views Navigation

Dogodek Views Navigation

Danes

Delavnica TRENDI V RAZVOJU PRIMARNE PREDELAVE LESA

Ljubljana Ljubljana

GZS-ZLPI in Gozdarski inštitut, sta  29. maj 2014, na  GZS, Ljubljana, organizirala delavnico (open day) za žagarska podjetja, ki iščejo možnost razvoja ter rešitve za svoje tehnične probleme. Delavnic se je udeležilo 24 udeležencev, med njimi večina pomembnejših žagarskih podjetij. Predstavljen je bil potek in rezultati projekta ID:WOOD, certifikacija konstrukcijskega lesa in analiza svetovnega in […]

IDWOOD mednarodni promocijski dogodek na 11. Lesno-tehnološki konferenci v Opatiji, Hrvaška

Opatija Opatija

2. in 3. junija 2014 je v Opatiji na Hrvaškem potekala 11. lesno-tehnološka konferenca. Tematike konference so bile uporaba EU fondov, biomasa in energetika, uporaba lesa v JV Evropi ter aktualne zadeve lesarskega sektorja. Prvi dan konference je potekal tudi mednarodni promocijski dan ID:WOOD projekta. Konference se udeležilo preko 250 udeležencev iz Hrvaške in držav […]

Delavnica TRENDI V RAZVOJU POHIŠTVA

Ljubljana Ljubljana

GZS-ZLPI, Gozdarski inštitut, Lesarski grozd, RC31 in KOCles, so 4. junija 2014, na GZS v Ljubljana, organizirali delavnico za pohištvena podjetja, ki iščejo možnost razvoja ter rešitve za svoje tehnične probleme (Open day). Predstavljen je bil potek in rezultati ID: WOOD projekta, trendi v premazih, materialih za pohištvo, standardih, preskušanju in trendi v oblikovanju. Udeleženci […]

ID:WOOD 6. sestanek konzorcija in zaključna konferenca, Ljubljana

Ljubljana Ljubljana

6. novembra 2014 smo se udeležili 6. sestanka projektnega konzorcija ID:WOOD, na katerem smo pregledali rezultate projekta ter se uskladili glede aktivnosti po koncu projekta. V drugem delu je bila izvedena zaključna konferenca projekta ID:WOOD. Po uvodnih nagovorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je tudi strateški partner projekta, Združenja lesne in pohištvene industrije […]

ID:WOOD Delavnica – Sistemi upravljanja državnih gozdov in kalkulacije žaganega lesa ter predstavitev ID:WOOD mreže

Ljubljana Ljubljana

GZS-Združenje lesne in pohištvene industrije, Lesarski grozd in Gozdarski inštitut, so 17. novembra 2014, na GZS, Ljubljana, organizirali delavnico (open day) za žagarska podjetja "Sistemi upravljanja državnih gozdov in kalkulacije žaganega lesa". Delavnice se je udeležilo 23 udeležencev. Prisotni so bili tudi mediji. Network promotional event Uvodoma je bila predstavljena ID:WOOD mreža, rezultati projekta ter […]