on 30.6.2022 in

  1. dogodki
  2. FREEFOAM projekt

Views Navigation

Dogodek Views Navigation

Danes

FreeFOAM – Tretji sestanek konzorcija

Bratislava

Na tretjem sestanku smo pregledali enoletno delo na razvoju enkapsulacije izocianata za proizvodnjo poliuretanske pene ter uskladili aktivnosti v prihodnjega pol leta.

FreeFOAM kontrolni sestanek na Evropski raziskovalni agenciji

Bruselj Bruselj

22. oktobra 2014, je imel konzorcij projekta FreeFOAM ob koncu prvega obdobja poročanja, kontrolni sestanek na Evropski raziskovalni agenciji (REA). Pregledan je bil potek projekta in dosedanji rezultati, REA pa je podala priporočila za izvajanje projekta v drugem, zaključnem delu.

FreeFOAM – četrti sestanek konzorcija

Madrid Madrid

14. januarja 2015 je v Madridu, Španija, potekal četrti sestanek konzorcija projekta FreeFOAM. Projekt prehaja v drugi del, kjer se bodo partnerji posvetili zaključevanju rezultatov ter pripravi na vstop na trg.

FreeFOAM – peti sestanek konzorcija

BFM London

17. julija 2015 je v Londonu, Velika Britanija, potekal peti sestanek konzorcija projekta FreeFOAM. Projekt prehaja v zaključni del, kjer se bodo partnerji posvetili zaključevanju razvoja, validaciji rezultatov v industrijsekm okolju ter pripravi na vstop na trg.

6 sestanek konzorcija FreeFOAM

Ljubljana Ljubljana

Šesti sestanek konzorcija FreeFOAM se je tokrat odvil v Ljubljani in Podgradu pri podjetju Plama-Pur. Partnerji so pregledali dosedanje delo in rezultate, ter se dogovorili glede aktivnosti do zaključka projekta, ki bo letošnjega meseca aprila. Dosedanji rezultati kažejo na uspešen zaključek in doseganje ciljev.

Zaključni sestanek konzorcija na projektu FreeFOAM, Chartres, Francija

Cosmetic Valley Chartres

15. junija 2016 so se partnerji na projektu FreeFOAM (www.freefoam-project.eu) še zadnjič srečali. Izvedli so pregled vseh doseženih rezultatov ter določili pot za eksploatacijo rezultatov projekta ter strategijo za zaščito intelektualne lastnine generirane na projektu.