Slide

Znanje – naša priložnost

Znanje – naša priložnost

on 15.12.2013 in Slide

V današnjem svetu, znanje postaja odločujoči dejavnik razvoja in konkurenčnosti. Raziskovalno delo, inovacije, usposabljanje in doseganje sinergij na različnih področjih so, poleg sodobnih tehnologij,  najpomembnejša orodja za pospešen razvoj podjetij v sodobna, na znanju temelječa podjetja, sposobna konkurirati na svetovnem trgu.

Read More
Proizvodi – naša konkurenčnost

Proizvodi – naša konkurenčnost

on 14.12.2013 in Slide

Dostop do obilnih virov lastne surovine, lesnopredelovalni industriji omogoča izredno pospešen znanstveni, tehnološki in netehnološki (novi pristopi v arhitekturi, oblikovanju in trženju) razvoj v enaindvajsetem stoletju. Visoko dodano vrednost dosegajo na lesu temelječi izdelki in materiali, ki nadomeščajo »klasične«, energetsko ali snovno potratne. V zadnjem času...

Read More