Člani grozda so

podjetja, ki želijo izpeljati naloge skupaj z drugimi podjetji

podjetja, ki na določenih področjih potrebujejo pomoč zunanjih strokovnjakov

podjetja, ki želijo naloge izvesti s pomočjo javnih sredstev

ustanove imetniki znanja, ki ga želijo prenesti v proizvodno prakso

ministrstva in institucije iz EU, ki pospešujejo prenos znanja v prakso, spodbujajo usposabljanje, inovativnost, tehnološki razvoj, internacionalizacijo in varovanje okolja.